Sistem eMahir 2.0

MELAHIRKAN KAKITANGAN BERKUALITI
SeM 2.0

Sistem eMahir 2.0

Bagi mempelbagaikan kaedah penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, MKAK telah menyediakan kemudahan di mana kakitangan boleh memohon kursus secara dalam talian. Kemudahan ini bukan saja dapat memudahkan proses permohonan kursus tetapi juga telah menggalakkan lebih ramai lagi penjawat awam untuk mengikuti kursus di MKAK.

Tatacara Permohonan

Permohonan kursus lebih mudah

Manual Pengguna.